Giełda

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

ESPI

ESPI 4_2024 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. w dniu 26 kwietnia 2024 r.
Data dodania: 26.04.24
Pobierz plik
ESPI 3_2024 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A.
w dniu 26 kwietnia 2024 r.
Data dodania: 26.04.24
Pobierz plik
ESPI 2_2024 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
ESPI 1_2024 Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
Data dodania: 18.03.24
Pobierz plik
ESPI 15_2023 Zawarcie umowy z Enver Studio LLC na przygotowanie gry Shark Bait VR
Data dodania: 15.11.23
Pobierz plik
ESPI 14_2023 Zawarcie umowy z istotnym partnerem na współtworzenie gry VR
Data dodania: 09.11.23
Pobierz plik
ESPI 13_2023 Premiera Divine Duel na chińskiej platformie Pico Digital Store
Data dodania: 10.08.23
Pobierz plik
ESPI 12_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Data dodania: 29.06.23
Pobierz plik
ESPI 11_2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A.
w dniu 29 czerwca 2023 r.
Data dodania: 29.06.23
Pobierz plik
ESPI 10_2023 Premiera Divine Duel na platformie Pico Digital Store
Data dodania: 01.06.23
Pobierz plik
ESPI 9_2023 Zawarcie umowy z Pico Immersive Pte. Ltd. na wykonanie portu gry Divine Duel
Data dodania: 27.04.23
Pobierz plik
ESPI 8_2023 Zawarcie istotnej umowy
Data dodania: 30.03.23
Pobierz plik
ESPI 7_2023 Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
Data dodania: 20.03.23
Pobierz plik
ESPI 6_2023 Wyznaczenie daty premiery Divine Duel na platformie Meta App Lab
Data dodania: 28.02.23
Pobierz plik
ESPI 5_2023 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. w dniu 9 lutego 2023 r
Data dodania: 09.02.23
Pobierz plik
ESPI 4_2023 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A.
w dniu 9 lutego 2023 r.
Data dodania: 09.02.23
Pobierz plik
ESPI 3_2023 Zawarcie umowy z agencją wydawniczą Enver Studio LLC dotyczącej gier Disc Ninja
oraz Extreme Escape
Data dodania: 18.01.23
Pobierz plik
ESPI 2_2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
ESPI 1_2023 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego
na dzień 02.01.2023 r.
Data dodania: 02.01.23
Pobierz plik
ESPI 10_2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
ESPI 9_2022 Zawarcie istotnej umowy
Data dodania: 14.11.22
Pobierz plik
ESPI 8_2022 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu
Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
ESPI 7_2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu
29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
ESPI 6_2022 Premiera Disc Ninja na platformie Pico Digital Store
Data dodania: 08.06.22
Pobierz plik
ESPI 5_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
ESPI 4_2022 Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Data dodania: 28.03.22
Pobierz załącznik Pobierz plik
ESPI 3_2022 Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
Data dodania: 28.03.22
Pobierz plik Pobierz załącznik
ESPI 2_2022 Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
ESPI 1_2022 Premiera Extreme Escape na platformie Meta App Lab
Data dodania: 24.02.22
Pobierz plik
ESPI 3_2021 Zawarcie umowy na promocję gier pomiędzy Immersion Games S.A. oraz iFIT Inc.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
ESPI 2_2021 Ustalenie daty premiery Disc Ninja na platformie Oculus Quest Store
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik
ESPI 1_2021 Przyznanie dostępu do systemu ESPI
Data dodania: 10.09.21
Pobierz plik

EBI

EBI 6_Publikacja raportu finansowego za I kwartał 2024 r.
Data dodania: 16.05.24
Pobierz plik
EBI 5_Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu
26 kwietnia 2024 r.
Data dodania: 26.04.24
Pobierz plik
EBI 4_Informacja dotycząca stosowania zasad
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.
Data dodania: 15.04.24
Pobierz plik Formularz DPNC 2024
EBI 3_Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
EBI 2_Raport roczny Immersion Games S.A. za 2023 rok
Data dodania: 20.03.24
Pobierz plik
EBI 1_Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
Data dodania: 31.01.24
Pobierz plik
EBI 10_Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2023 r.
Data dodania: 14.11.23
Pobierz plik
EBI 9_Publikacja raportu finansowego za II kwartał 2023 r.
Data dodania: 16.08.23
Pobierz plik
EBI 8_2023 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A.
w dniu 29 czerwca 2023 r.
Data dodania: 29.06.23
Pobierz plik
EBI 7_2023 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 03.06.23
Pobierz plik
EBI 6_2023 Publikacja raportu finansowego za I kwartał 2023 r.
Data dodania: 15.05.23
Pobierz plik
EBI 5_2023 Raport roczny Immersion Games S.A. za 2022 rok
Data dodania: 21.03.23
Pobierz plik
EBI 4_2023 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A.
w dniu 9 lutego 2023 r
Data dodania: 09.02.23
Pobierz plik
EBI 3_2023 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023
Data dodania: 30.01.23
Pobierz plik
EBI 2_2023 Zwołanie NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
EBI 1_2023 Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego
na dzień 02.01.2023 r.
Data dodania: 02.01.23
Pobierz plik
EBI 10_2022 Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych
Data dodania: 22.12.22
Pobierz plik
EBI 9_2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
EBI 8_2022 Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2022 r
Data dodania: 14.11.22
Pobierz plik
EBI 7_2022 Publikacja raportu finansowego za II kwartał 2022 r
Data dodania: 16.08.22
Pobierz plik
EBI 6_2022 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.
Data dodania: 30.06.22
Pobierz plik
EBI 5_2022 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
Data dodania: 06.06.22
Pobierz plik
EBI 4_2022 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
EBI 3_2022 Publikacja raportu finansowego za I kwartał 2022 r.
Data dodania: 16.05.22
Pobierz plik
EBI 2_2022 Publikacja raportu rocznego za rok 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
EBI 1_2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022
Data dodania: 01.02.22
Pobierz plik
EBI 5_2021 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Data dodania: 29.12.21
Pobierz plik
EBI 4_2021 Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect” – korekta raportu bieżącego nr 2/2021
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 3_2021 Załącznik: Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 2_2021 Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na NewConnect”
Data dodania: 15.09.21
Pobierz plik
EBI 1_2021 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Data dodania: 14.09.21
Pobierz plik

Raporty kwartalne

Raport finansowy za I kwartał 2024 r.
Data dodania: 16.05.24
Pobierz plik
Raport finansowy za III kwartał 2023 r.
Data dodania: 14.11.23
Pobierz plik
Raport finansowy za II kwartał 2023 r.
Data dodania: 16.08.23
Pobierz plik
Raport finansowy za I kwartał 2023 r.
Data dodania: 15.05.23
Pobierz plik
Raport finansowy za III kwartał 2022 r.
Data dodania: 14.11.22
Pobierz plik
Raport finansowy za II kwartał 2022 r.
Data dodania: 16.08.22
Pobierz plik
Raport finansowy za I kwartał 2022 r.
Data dodania: 16.05.22
Pobierz plik
Raport finansowy za III kwartał 2021 r.
Data dodania: 15.11.21
Pobierz plik

Raporty roczne

Immersion Games SA raport roczny za rok 2023
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu Immersion Games z dzialności spółki w 2023 roku
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Immersion Games 2023
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Immersion Games_Sprawozdanie z badania
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Immersion Games SA raport roczny za rok 2022
Data dodania: 21.03.23
Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu Immersion Games z dzialności spółki w 2022 roku
Data dodania: 21.03.23
Pobierz plik
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Immersion Games 2022
Data dodania: 21.03.23
Pobierz plik
Immersion Games_BSF 2022_Sprawozdanie z badania
Data dodania: 21.03.23
Pobierz plik
Immersion Games SA raport roczny za rok 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Sprawozdanie Zarządu Immersion Games z dzialności spółki w 2021 roku
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Immersion Games 2021
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik
Immersion Games_BSF 2021_Sprawozdanie z badania
Data dodania: 21.03.22
Pobierz plik

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik

Pliki

Dokument Informacyjny Immersion Games S.A. z dnia 01.02.2022
Data dodania 28.02.22
Pobierz plik
Dokument Informacyjny Immersion Games S.A.
Data dodania 10.09.21
Pobierz plik

Dane Autoryzowanego Doradcy

Navigator Capital S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
KRS: 0000380467
NIP: 9512184203
www.navigatorcapital.pl
tel.: +48 22 630 83 33

Dane Animatora Rynku

NWAI Dom Maklerski S.A.
ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
KRS: 0000304374
NIP: 5252423576

Pliki

Immersion Games - statut 2020.12.07 v2
Data dodania 06.09.21
Pobierz plik
Publikacja rocznego raportu za rok 2021 r.
23.03.2022
Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
15.11.2021
Immersion Games_Prezentacja Spółki
Data dodania: 13.09.21
Pobierz plik