Walne Zgromadzenia

Immersion Games S.A. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2023, sprawozdania zarządu z działalności Spółki za 2023 oraz wniosku
zarządu co do sposobu pokrycia straty za 2023
Data dodania: 23.04.24
Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa NZW
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Immersion Games S.A
Data dodania: 29.03.24
Pobierz plik
Uchwały podjęte w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
w dniu 26 kwietnia 2024 r.
Data dodania: 26.04.24
Pobierz plik
Uchwały podjęte w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Immersion Games S.A.
w dniu 29 czerwca 2023 r.
Data dodania: 29.06.23
Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 03.06.23
Pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa NZW
Data dodania: 03.06.23
Pobierz plik
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 03.06.23
Pobierz plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Immersion Games S.A
Data dodania: 03.06.23
Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa NZW
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Immersion Games S.A.
Data dodania: 14.01.23
Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa NZW
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów Immersion Games S.A
Data dodania: 06.12.22
Pobierz plik
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik
Wzór pełnomocnictwa ZWZ
Data dodania: 02.06.22
Pobierz plik